Kupac je dužan da prilikom prijema robe istu pregleda, ukoliko je roba ostećena ili nije srazmerna poručenoj VODO-CENTAR d.o.o. je u obavezi da vam dostavi u najkraćem roku ispravan proizvod.

Ukoliko se desi da vam prilikom isporuke brze pošte stigne ostećena roba ili ne odgovara traženoj robi molimo vas da nas odmah a najkasnije 24h od prijema obavestite na telefon 064-813-3094 ili putem mejla office@vodocentar.com sa vašim podacima i vrstom problema. U najkraćem roku a najkasnije u roku od 8 dana ćemo vam odgovoriti na reklamaciju i obavestiti vas o daljim postupcima.

Rok rešavanja reklamacije je 8 dana.

Za uvažene reklamacije VODO-CENTAR d.o.o. snosi sve troškove.